فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 11 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی (1306004001) «استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی» مصوب سال 1399 1399/09/16
موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی (1306004001) «استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی» مصوب سال 1398 1399/01/23
موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی (1306004001) «استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی» مصوب سال 1397 1397/09/14
برنامه ملی توسعه آمار کشور 1400-1396 (NSDS) 1397/09/12
موافقتنامه مبادله شده طرح استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج،تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی به شماره 1306004001 مصوب سال 96 1396/09/19
تکالیف عمومی دستگاه ها در برنامه 1396/08/01
تکالیف اختصاصی دستگاه ها در برنامه 1396/08/01
پیوست های برنامه : شامل : (ترکیب اعضا و وظایف کارگروه آمار و اطلاعات استان، و سیستم های اطلاعاتی - عملیاتی مورد نیاز شبکه ملی آماری کشور) 1396/08/01
موافقتنامهطرح استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی به شماره طبقه بندی 40147003 1396/08/01
برنامه ملی آمار (94-1390) 1396/08/01
موافقتنامه مبادله شده طرح استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ،تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی به شماره طبقه بندی 40147003 مصوب سال 1394 1396/08/01
<<   <  1  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal